Close

Zamówienia publiczne

Zamówieniami publicznymi w naszej Kancelarii zajmuje się i koordynuje pracę zespołu Agnieszka Szajkowska, prawnik z doświadczeniem w prowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych od 2006r.

Zamawiającym zapewniamy między innymi pomoc i doradztwo w zakresie:

  • opracowania wewnętrznych procesów i procedur zakupowych
  • tworzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  • przygotowania dokumentów zamówienia
  • prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  • kontroli postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Wykonawcom zapewniamy pełne wsparcie w obszarach:

  • analizy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • przygotowania oraz złożenia oferty
  • kontroli zgodności prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem obowiązków zamawiającego względem wykonawców

Ponadto nasi doświadczenie prawnicy prowadzą szkolenia wewnętrzne z każdej tematyki związanej ze stosowaniem Prawa zamówień publicznych, które prowadzone są w oparciu o znowelizowaną ustawę Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze, orzecznictwo zespołów arbitrów i sądów powszechnych, opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych oraz praktyczne przykłady związane z omawianym zagadnieniem. Szkolenia wewnętrzne prowadzone są zarówno dla Zamawiających jak i Wykonawców – w formie stacjonarnej bądź on-line, wg Państwa wyboru.