Close

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

Zespołem zajmującym się prawem autorskim kieruje radca prawny Konrad Staniszewski, który obszarem prawa własności intelektualnej zajmuje się blisko 20 lat. W trakcie pracy zawodowej obsługiwał liczne podmioty w tym rozgłośnie radiową, wydawnictwa, galerie sztuki oraz wspierał indywidualnych artystów. Autor wykładów (m. in. Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku) oraz licznych szkoleń i publikacji w tym zakresie (m. in. Puls Biznesu, Fotoklub Podlaski, Grupa FOTOGRAM Siedlce).

 

 

Działania Kancelarii nastawione są na wszelkie aspekty związane z ochroną praw autorskich jak i ochroną wizerunku. Nasze usługi obejmują w szczególności doradztwo:

  • w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych,
  • organizacji zbiorowego zarządzania (umowy, negocjacje),
  • dotyczące prawa reklamy,
  • w zakresie ochrony baz danych,
  • dotyczące wszelkich transakcji nabycia, obrotu lub wykorzystania własności intelektualnej, w tym umów licencyjnych (EULA, MPSA, EA, Licencje Open Source)
  • na rzecz architektów, artystów, twórców, wykonawców, w dziedzinie prawa Internetu i nowoczesnych technologii (mere conduit, caching, hosting)

 

Pomagamy indywidualnym Twórcom jak i przedsiębiorcom. Współpracując z nami, przekonasz się o twórczym podejściu do każdej sprawy.